Het CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor biedt ze kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven.

Uitgevoerde effecttrajecten:

  • Training succesvol opdrachten binnenhalen
  • Begeleiding MT