Communicatietrainingen maatwerk en open

Onze communicatietrainingen zijn ontwikkeld voor medewerkers, die hun communicatieve vaardigheden willen verbeteren om hun klanten en collega’s effectiever te kunnen beïnvloeden. 

Ons communicatietraining aanbod

ISA biedt communicatietrainingen, coaching en (online) communicatie testen op het gebied van:

Rode draad in al onze trainingen is communicatie en beïnvloeding.

Open / Individuele communicatietraining

In 2021 zijn er weer diverse open trainingen met maximaal 8 deelnemers per groep:

Effectief in klantcontact         (Meer uit klanten en collega's halen door effectieve communicatie)

Presenteren met impact 

Maatwerk & in-company communicatietraining

Wij geven maatwerk trainingen (in-company) die naadloos aansluiten bij de wensen en behoeften van jouw organisatie, markt en klanten.

Automotive training

Sinds 1990 hebben wij veel expertise opgebouwd op het terrein van de automotive branche en trainen wij mensen van importeurs, dealers en parts leveranciers. Kijk hier voor onze automotive trainingen.

Unieke Klantgerichtheid Test

Het Klantgerichtheid onderzoek is een online test, die als doel heeft te onderzoeken in hoeverre de (potentiële) medewerker voldoet aan de normen op het gebied van klantvriendelijkheid, zoals de organisatie deze heeft vastgesteld. De test geeft inzicht in de kwaliteiten en ontwikkel­punten. Verdere informatie over onze assessment instrumenten is op aanvraag te ontvangen.

Onze visie op communicatie en service

ISA heeft een eigen visie op communicatie. De medewerker die vanuit persoonlijke kracht de klant raakt, boekt samen met de klant de meeste en de meest duurzame resultaten. Daarbij gaat het om de verwachtingen van de klant leren kennen en deze 'managen'. Wij noemen dat Service Excellence.

Trainen heeft alleen nut als het zorgt voor blijvende gedragsverandering. Daarom hebben wij een unieke beproefde aanpak ontwikkeld die leidt tot blijvend effect.

In elke communicatietraining richten wij ons altijd op de 4 pijlers die zorgen voor een blijvend effect: attitude, proces(kennis), vaardigheden en overtuigingen.

ISA visie op klantgerichtheid

Onze trainers uit de praktijk

Onze trainers hebben zelf commerciële en managementervaring. Daardoor begrijpen ze dat de praktijk soms weerbarstiger is dan het lijkt. ISA trainers zijn als geen ander in staat zijn om mensen blijvend in beweging te krijgen.

Wij werken vanuit 4 kernwaarden: ToewijdingSamenspelStoutmoedigGewoon Doen.

Onze opdrachtgevers

Organisaties in verandering die bewust kiezen voor een praktische, humorvolle en no-nonsense manier van werken, gericht op concreet resultaat.

Onze klanttevredenheid is 97%. Klanten geven aan dat ISA voor blijvende gedragsverandering zorgt en daarmee voor aantoonbaar betere resultaten.