Communicatietraining

Onze communicatietrainingen zijn ontwikkeld voor medewerkers, die hun communicatieve vaardigheden willen verbeteren om hun klanten en collega’s effectiever te kunnen beïnvloeden. 

Ons aanbod

ISA biedt communicatietrainingen, coaching en (online) communicatie testen op het gebied van:

-          Klantgerichte communicatie

-          Telefonische communicatie

-          Commerciële binnendienst

-          De service medewerker als ambassadeur

-          De technisch specialist als ambassadeur

-          Commercieel signaleren in de service

-          Van klacht naar kans

-          Klantvriendelijk gedrag

-          Effectief beïnvloeden

-          Samenwerken en teambuilding

-          Feedback geven en ontvangen

-          Teameffectiviteit o.b.v. Insights

Rode draad in al onze trainingen is communicatie en beïnvloeding.

Open / Individuele trainingen

In september 2023 start onze open communicatietraining met maximaal 8 deelnemers per groep:

Klantgerichte Communicatie     (Meer uit klanten halen door effectief klantcontact)

Maatwerk & in-company trainingen

Wij geven maatwerk trainingen (in-company) die naadloos aansluiten bij de wensen en behoeften van jouw organisatie, markt en klanten.

Onze visie

ISA heeft een eigen visie op communicatie. De medewerker die vanuit persoonlijke kracht de klant raakt, boekt samen met de klant de meeste en de meest duurzame resultaten. Daarbij gaat het om de verwachtingen van de klant leren kennen en deze 'managen'. Wij noemen dat Service Excellence.

Trainen heeft alleen nut als het zorgt voor blijvende gedragsverandering. Daarom hebben wij een unieke beproefde aanpak ontwikkeld die leidt tot blijvend effect.

In elke communicatietraining richten wij ons altijd op de 4 pijlers die zorgen voor een blijvend effect: attitude, proces(kennis), vaardigheden en overtuigingen.

ISA visie op klantgerichtheid  

Onze trainers

Onze trainers hebben zelf commerciële en managementervaring. Daardoor begrijpen ze dat de praktijk soms weerbarstiger is dan het lijkt. ISA trainers zijn als geen ander in staat zijn om mensen blijvend in beweging te krijgen.

Wij werken vanuit 4 kernwaarden: ToewijdingSamenspelStoutmoedigGewoon Doen.

Onze opdrachtgevers

Organisaties in verandering die bewust kiezen voor een praktische, humorvolle en no-nonsense manier van werken, gericht op concreet resultaat.

Onze klanttevredenheid is 97%. Klanten geven aan dat onze trainingen voor blijvende gedragsverandering zorgen en daarmee voor aantoonbaar betere verkoop resultaten.