Learning Bootcamp "Feedback geven"

Een Learning Bootcamp is een kort en intensief programma dat gebaseerd is op de kracht van de bekende sportieve bootcamps:
- Stimuleren van elkaar onder begeleiding van een professional.
- Trainen van wat specifiek voor jou van belang is, zodat jij jouw doel bereikt.

Doel

De Learning Bootcamp “Feedback geven” is voor iedereen die wil leren om effectief feedback te geven in zijn/haar werksituatie. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om anderen met respect en met succes aan te spreken op zijn/haar gedrag, of het nu gaat om opbouwende feedback of het geven van een welgemeend compliment.

Het belang van feedback geven

Feedback betekent terugkoppelen. Van feedback leer je hoe je gedrag overkomt en wat het effect van je gedrag op anderen is. Organisatie ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en goede samenwerking blijken nauw verbonden met het geven (en ontvangen) van goede feedback. Als er geen of op een verkeerde manier feedback gegeven wordt, dan kan dat tot irritaties, weerstand, demotivatie, misverstanden, ineffectiviteit en suboptimalisatie leiden en dus tot een lagere productiviteit, een lagere medewerker tevredenheid en een lagere klant tevredenheid. Wat weer kan leiden tot minder (omzet)groei en minder winstgevendheid…..

Elkaar effectief en met respect kunnen aanspreken op gedrag wordt daarom in steeds meer organisaties belangrijk gevonden. Of het nu gaat om opbouwende feedback of het geven van een gemeend compliment.

Opbouw

De Learning Bootcamp bestaat uit 3 onderdelen:
1. Warming up
2. Work out
3. Cooling down

1. Warming up

De Warming up vindt geheel online plaats. Je krijgt een kennismaking met het onderwerp door middel van filmpjes en opdrachten. Hierdoor ontstaat het eerste inzicht in hoe je effectief feedback kan geven en maak je kennis met een eenvoudig en praktisch toepasbaar feedbackmodel. Ook krijg je hier de kans jouw specifieke leervragen voor te bereiden die tijdens de Work out aan bod zullen komen.

2. Work out

De Work out wordt gedaan op onze trainingslocatie in Leusden en is een interactieve en praktische workshop met andere deelnemers. Deze Work out duurt 3 uur en vindt korte tijd na de Warming up plaats.

Om het rendement van de Work out zo hoog mogelijk te maken, wordt er alleen geoefend op situaties zoals je die zelf meemaakt in de praktijk, waarbij je zelf je sterke en minder sterke punten ontdekt. Hierdoor ontstaat een hoge motivatie om met die punten aan de slag te gaan. Daarom wordt er vooral veel gewerkt met korte praktijkoefeningen. Hierdoor ervaar je wat het effect is van je eigen gedrag. We noemen dat ervarend leren.

Door de praktijkoefeningen kunnen de deelnemers de slag maken van inzicht naar doen:

 

Inzien kennen kunnen doen

  

3. Cooling down

De Cooling down heeft de vorm van online personal coaching van ca. een half uur. De trainer zal in een online videocoaching de deelnemer coachen op zijn/haar persoonlijke vraagstukken en ervaringen met feedback geven. De trainer plant dit na de Work out in met de deelnemer.

Werkwijze

Onze manier van werken heeft dus een stevig doe karakter. De Work out en de Cooling down worden afgesloten met een Persoonlijk Actie Plan, een belangrijk hulpmiddel dat de deelnemer helpt zijn/haar voornemens waar te maken en dus de ontwikkeling te borgen. Dit plan kan tevens als basis dienen voor de gesprekken tussen de deelnemer en zijn/haar manager.

Groepsgrootte

Gezien het interactieve karakter van de Work out hanteren wij een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers. Hierdoor krijgt iedereen voldoende persoonlijke aandacht en wordt er door de interactie ook veel geleerd van elkaar.

Investering

€ 295,- per deelnemer (all-in, alleen exclusief btw).