Effect Traject uitleg 9 stappen

Het unieke ISA Effect Model bestaat uit 9 opeenvolgende stappen:

 1. Gewenst Organisatie Effect
  We bespreken met u de huidige situatie en de gewenste en stellen vast welk effect je nastreeft met het trainingsprogramma.
 2. Effect Plan
  We komen met een plan van aanpak over de manier waarop wij kunnen bijdragen aan het gewenste effect.
 3. Praktijk Ervaring
  In deze fase lopen wij mee in je organisatie, om de praktijk te leren kennen en informatie te verzamelen. Zo versterken wij ons begrip van jouw situatie.
 4. Management Commitment
  De managers van de deelnemers hebben de sleutel in handen voor een blijvend effect. Daarom zullen zij zich verbinden met het trainingsprogramma en hun rol richting hun medewerkers voor, tijdens en na elke trainingsmoment.
 5. Persoonlijke Effect Scan (0-meting)
  Voordat de training begint bepaalt elke deelnemer zijn vertrekpunt en stellen we samen de leerdoelen vast.
 6. Definitief Effect Plan
  Nu ontwikkelen we het definitieve trainingsprogramma.
 7. Trainen op Effect
  Dit is een periode van trainen – tijdens de trainingsdagen, maar vooral ook in de praktijkperiode die daartussen ligt.
 8. Persoonlijke Effect Scan (1-meting)
  In deze stap maken deelnemers hun persoonlijke balans op. Wat is het rendement van deze training voor mij persoonlijk en hoe heeft het mij effectiever gemaakt?
 9. Effect meting
  De proof of de pudding is in de finale meting van de gewenste effecten. Wat is bereikt op organisatieniveau en wat is er nog nodig om het onderste uit de kan te halen?