Vaardigheidstrainingen in de industrie

De specialist in sales, service en management trainingen

De (maak)industrie is belangrijk voor de Nederlandse economie en wij zijn daar trots op! De industrie is ook is sterk in beweging. Houding, gedrag en vaardigheden van sales- en service medewerkers en hun managers worden steeds belangrijker om effectief te innoveren en produceren en om klanten binnen te halen, te behouden en er ambassadeurs van te maken. 

ISA kent de industrie

Sinds 1990 zijn we actief in de industrie. We weten met welke veranderingen uw mensen in de praktijk te maken hebben op het gebied van sales, service, communicatie, effectiviteit en management.

Ons aanbod 

ISA biedt trainingen en coaching op het gebied van:

Rode draad in al onze trainingen is communicatie en beïnvloeding.

Open / Individuele trainingen

In het voorjaar van 2017 starten onze open trainingen met maximaal 8 deelnemers per groep:

Succesvol Verkopen      (Omzet verhogen bij nieuwe en bestaande klanten)

Overtuigend Communiceren     (Meer uit klanten en collega's halen door effectieve communicatie)

Motiverend leidinggeven  (Managementvaardigheden voor het aansturen van een succesvol team)

Maatwerk & in-company trainingen

Wij maken maatwerk trainingen (in-company) die naadloos aansluiten bij de wensen en behoeften van jouw organisatie, markt en klanten.

Onze trainers

Onze trainers hebben zelf sales, after sales - en managementervaring en kennen de wereld van de industrie. Daardoor begrijpen ze dat de praktijk soms weerbarstiger is dan het lijkt. ISA trainers zijn als geen ander in staat zijn om mensen blijvend in beweging te krijgen.

Wij werken vanuit 4 kernwaarden: ToewijdingSamenspelStoutmoedigGewoon Doen.

Onze opdrachtgevers

Organisaties in verandering die bewust kiezen voor een praktische, humorvolle en no-nonsense manier van werken, gericht op concreet resultaat.

Wij werken o.a. in de maak-, chemische-, maritieme- en automotive industrie. Kijk hier voor onze klanten.

Onze klanttevredenheid is 97%. Klanten geven aan dat ISA voor blijvende gedragsverandering zorgt en daarmee voor aantoonbaar betere resultaten.