Trainingen klantgerichtheid

Onze trainingen klantgerichtheid zijn ontwikkeld voor medewerkers, die hun vaardigheden, houding & gedrag willen verbeteren, om klanten beter te kunnen bedienen. Hierdoor stijgt de klanttevredenheid, klantloyaliteit, omzet en winstgevendheid.

Ons aanbod in trainingen klantgerichtheid

ISA biedt trainingen, coaching en (online) testen op het gebied van:

  • Klantgerichte communicatie
  • Telefonische communicatie
  • De service medewerker als ambassadeur
  • De technisch specialist als ambassadeur
  • Commercieel signaleren in de service
  • Van klacht naar kans
  • Klantvriendelijk gedrag
  • Effectief beïnvloeden

Rode draad in al onze trainingen is communicatie en beïnvloeding.

Open / Individuele training klantgerichte communicatie

In 2023 zijn er weer diverse open trainingen met maximaal 8 deelnemers per groep::

Haal meer uit klantcontact      (Meer uit klanten en collega's halen door effectieve communicatie)

Maatwerk & in-company training klantgerichtheid

Wij geven maatwerk trainingen (in-company) die naadloos aansluiten bij de wensen en behoeften van jouw organisatie, markt en klanten.

Unieke Klantgerichtheid Test

Het Klantgerichtheid onderzoek is een online test, die als doel heeft te onderzoeken in hoeverre de (potentiële) medewerker voldoet aan de normen op het gebied van klantvriendelijkheid, zoals de organisatie deze heeft vastgesteld. De test geeft inzicht in de kwaliteiten en ontwikkel­punten. Verdere informatie over onze assessment instrumenten is op aanvraag te ontvangen.

Onze visie op klantgerichtheid

ISA heeft een eigen visie op klantgerichtheid. De medewerker die vanuit persoonlijke kracht de klant raakt, boekt samen met de klant de meeste en de meest duurzame resultaten. Daarbij gaat het om de verwachtingen van de klant leren kennen en deze 'managen'. Wij noemen dat Service Excellence.

Trainen heeft alleen nut als het zorgt voor blijvende gedragsverandering. Daarom hebben wij een unieke beproefde aanpak ontwikkeld die leidt tot blijvend effect.

In elke communicatietraining richten wij ons altijd op de 4 pijlers die zorgen voor een blijvend effect: attitude, proces(kennis), vaardigheden en overtuigingen.

ISA visie op klantgerichtheid

Onze trainers uit de praktijk

Onze trainers hebben zelf service en managementervaring. Daardoor begrijpen ze dat de praktijk soms weerbarstiger is dan het lijkt. ISA trainers zijn als geen ander in staat zijn om mensen blijvend in beweging te krijgen.

Wij werken vanuit 4 kernwaarden: ToewijdingSamenspelStoutmoedigGewoon Doen.

Onze opdrachtgevers

Organisaties in verandering die bewust kiezen voor een praktische, humorvolle en no-nonsense manier van werken, gericht op concreet resultaat.

Onze klanttevredenheid is 97%. Klanten geven aan dat ISA voor blijvende gedragsverandering zorgt en daarmee voor aantoonbaar betere resultaten.