5 gouden regels voor het sturen op gewenst gedrag

“Wat zou het heerlijk zijn als mijn mensen precies zouden doen wat ik van ze verwacht!” Iedereen die leiding geeft, weet dat het sturen op gewenst gedrag van medewerkers niet eenvoudig is. Elke medewerker zit immers anders in elkaar en ze doen niet automatisch wat je van ze verwacht. Je zal daar veel aandacht aan moeten besteden. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier, zodat je je medewerkers blijvend motiveert om datgene te doen wat jij en je organisatie van ze verwacht?

Dit zijn onze 5 gouden regels voor het sturen op gewenst gedrag.

1. Benoem concreet observeerbaar gedrag

Iedereen kijkt met zijn/haar eigen filter naar de werkelijkheid en dat maakt sturen op gedrag juist zo lastig. Spreek daarom niet over algemene gedragingen zoals “klantgericht”, “betrokken” of “proactief”. Dit is multi-interpretabel. Heb het met je medewerkers over concreet gedrag dat je wilt zien en dat dus voor beide observeerbaar is. Hoe concreter, hoe beter.

2. Geef geregeld feedback

Feedback geef je meerdere malen per dag. Soms bewust, soms onbewust. Door feedback te geven stuur je op ongewenst gedrag en gewenst gedrag. Complimenten horen daar dus ook bij. De kunst is om geregeld, to the point feedback te geven. Het is de enige manier om medewerkers bewust te maken wat je van ze verwacht. Gebruik bijvoorbeeld het 4 G model (Gedrag-Gevoel-Gevolg-Gewenst Gedrag) om effectief en concreet medewerkers in beweging te krijgen. Bekijk hier ons filmpje over feedback geven.

3. Wees nieuwsgierig

Doe geen aannames als je ongewenst gedrag ziet. Stel open vragen en luister actief, zodat je weet waarom je medewerker bepaald gedrag laat zien. En zet daarbij de “kracht van de stilte” in, zodat de medewerker het achterste van zijn/haar tong laat zien. Dankzij jouw nieuwsgierigheid leer jij je medewerker beter kennen en kan je gerichter gaan sturen.

4. Hou het klein

Werk niet vanuit een uitgebreide lijst van competenties of waarden als je gaat sturen. Maar pak de meest relevante eruit en geef die veel aandacht. Doe een paar dingen heel goed in plaats van heel veel een beetje goed. Beperkt je dus tot datgene wat er echt toe doet. Zet bijvoorbeeld de “willen/kunnen matrix” daarvoor in.

5. Draai er niet omheen  

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wees daarom helder in wat je verwacht en wat je vindt van het gedrag van je medewerker. Wees daarbij altijd to the point en eerlijk.

Wil je binnen jouw organisatie effectiever gaan sturen op gewenst gedrag? Ga dan het gesprek met ons aan. Of laat ons vrijblijvend een workshop geven over sturen op gewenst gedrag. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl  of op telefoonnummer 033-4332400.