5 kenmerken van slimme mensen

Je beschikt over een goed stel hersens, maar ben je ook dat genie dat zich kan meten aan Einstein of Steve Jobs? 5 kenmerken van briljante geesten, die aan te leren zijn! 

Goed, iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen manier van dingen doen. Boerenslimheid, een vermogen om heel snel te handelen en moeilijke beslissingen te nemen. Het speelt allemaal mee. Maar voor het grotere plaatje, geldt dat je zonder vlijmscherpe hersens niet die briljante topondernemer wordt. Hierbij de 5 gedragskenmerken van slimme mensen.

1.   Slimme mensen luisteren minder naar zichzelf

Dit gaat over het stemmetje dat je hoort als anderen aan het woord zijn of in het algemeen: altijd wanneer je informatie aan het opnemen bent. Dat stemmetje wil te pas en te onpas onderbreken, commentaar leveren. Het heeft altijd een oordeel klaar. Slimme mensen luisteren naar zichzelf, maar weten de toon van hun innerlijke stem te matigen. Zo zijn ze zich bewuster van wat er gezegd wordt. Er ontgaat ze minder. 

2.   Slimme mensen gaan de strijd aan met zichzelf

Zit jouw innerlijke ik toch op de praatstoel? Slimme mensen gaan de strijd aan met zichzelf. Dat houdt dat ze hun eigen oordelen weerleggen. Ze zijn instaat zichzelf te corrigeren. Dat doen ze door steeds een alternatief aan zichzelf voor te leggen, ze proberen een argument door de ogen van anderen te zien in plaats van blindelings te vertrouwen op hun eigen oordeel

3. Slimme mensen zijn leergierig

Tot op zijn sterfbed was Albert Einstein bezig met zijn grote droom om het heelal te vatten in één enkele theorie. Wat hem kenmerkte en ook andere slimme mensen kenmerkt: ze stellen zich altijd leergierig op. De één heeft het van nature, dan ander moet meer tijd steken in het aanleren ervan. Kortom, stel je leergierig op als je wat slimmer gevonden wilt worden.

4.   Slimme mensen trekken niet te snel conclusies

Er zijn  teveel mensen die te pas en te onpas allerlei managementtheorieën aanhalen, zonder te weten wat de bron van hun gedachtegoed is. Slimme mensen storen zich niet aan zulke dooddoeners, maar stellen zich open op. Ze luisteren ze aan en zien ze als startpunt van een gedachte. Ze passen altijd een deductieve manier van denken toe. Ze ontleden uitspraken door vervolgvragen te stellen en conclusies uit

5.   Slimme mensen hebben focus op de boodschap, niet op de verpakking

In deze tijd moet het allemaal snel en aantrekkelijk. Iemand die niet super sexy en gelikt zijn boodschap over weet te brengen, mag niet langer het podium betreden. Fout! Althans vanuit het perspectief van de slimme mens. Die kan heus wel een mooie slide of leuke anekdote waarderen, maar laat zich er niet door leiden. De slimme mens schrijft niet direct de boodschap af als de boodschapper misschien het verkeerde pak aan heeft. 

Wil jij slimmer worden? Volg dan een van onze trainingen op het gebied van verkoop, communicatie / klantgerichtheid of management. Onze incompany trainingen zijn altijd maatwerk, dus sluiten precies aan op de werkomgeving.

 

 

bron: sprout