5 tips om overtuigend over te komen

Overtuigingskracht is een belangrijke competentie voor een  leidinggevende.  Wanneer je overtuigend overkomt, dan komt dat de verstandhouding met je medewerkers ten goede. Maar wat is overtuigen eigenlijk?  Overtuigen heeft te maken met volledig staan achter wie je bent en wat je zegt, hoe je handelt en wat je verwacht van de medewerkers. Je wijst anderen de weg.
 
Een leidinggevende functie gaat soms gepaard met twijfel en onzekerheid. Niet alleen voor de leidinggevende zelf, maar ook voor de medewerkers. Het kost tijd om tot elkaar te komen, elkaar te leren kennen, te zien wat voor vlees je in de kuip hebt, etcetera.  


Hoe kun je je overtuigingskracht verbeteren?

Overtuigen kun je op vele manieren. Vanuit macht, door anderen constant te vertellen wat ze moeten doen. Dat creëert echter angst. Je moet niet willen opleggen, maar leiden en aansturen. Bij leiden en aansturen is overtuigingskracht nodig.
 
Leidinggevenden die overtuigend handelen tonen enkele algemene kenmerken: Ze kunnen goed communiceren, snel beslissen en ze zijn actiegericht. Ze zijn consistent en duidelijk in wat ze zeggen en doen. Ze luisteren liever dan dat ze praten en horen vooral wat er tussen de regels door wordt gezegd. Ze geven aandacht. Ze durven hun persoonlijkheid te laten zien, waardoor ze authentiek overkomen en ze stralen vertrouwen uit…..

Graag geven we je een paar concrete tips om je te helpen je overtuigingskracht te vergroten:

  1. Verdedig tijdens een vergadering of werkoverleg een bepaalde mening. Bedenk vooraf zoveel mogelijk relevante argumenten voor je standpunten. Wees daarbij consistent en luister actief.
  2. Wees aanwezig bij discussiebijeenkomsten. Bereid samen de argumenten voor. Stel na afloop vast in hoeverre je invloed hebt gehad op conclusies die zijn getrokken en beslissingen die zijn genomen.
  3. Toon visie op de lange termijn, terwijl je tegelijkertijd actie onderneemt op de korte termijn.
  4. Ga met anderen in je omgeving de discussie aan over diverse onderwerpen. Laat anderen aangeven wat volgens hen de doelen zijn, hoe deze bereikt dienen te worden en welke argumenten ze hiervoor willen gebruiken.
  5. Leer hoe je “stevig” kunt overkomen door anderen te observeren en feedback te vragen.

Wil je meer informatie of wil je weten wat ISA hierin voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op