Vijf Tips om relaties aan je te binden

De mate waarop een persoonlijke relatie gebouwd is, is niet makkelijk meetbaar.
Als die persoonlijke relatie gebaseerd is op wederzijdse waardering, respect en vertrouwen, dan ontstaat'gunnen’.
In zo’n relatie betekent één misser nog geen breuk in de relatie.
Echter, we moeten voorzichtig zijn, want de concurrentie is overal en onze contactpersoon moet zich soms intern verdedigen tegen voor ons soms onzichtbare machten en krachten.
Om op de langere duur succes te hebben in relatiebeheer zijn meedenken, vooruitdenken en samen producten of diensten ontwikkelen belangrijke thema’s.

Hoe onderhouden we een relatie en hoe onderscheiden we ons hierin van anderen:

1.     Houd regelmatig contact.

        De waarde van een relatie is afhankelijk van de regelmaat en frequentie van de contacten. Houd bij met wie je wanneer contact hebt gehad.

2.    Kom je beloften strikt na.

        Beloof geen dingen die je niet waar kunt maken, om frustraties bij de klant te voorkomen.

3.    Bewaak de kwaliteit door ook na invulling van een opdracht contact te houden (Loopt alles goed?, Wat verwacht u nog van ons?).

4.    Denk niet alleen aan de persoon, zijn situatie of aan zijn of haar bedrijf, maar denk ook een stap verder: aan de klanten van jouw relatie.

5.    Help, waar mogelijk, mee aan het maken van plannen voor de toekomst.

Wil je ervoor zorgen dat jouw klanten jou ook ‘top of mind’ hebben voor de eerstvolgende opdracht? Wil je langdurige relaties opbouwen met je klanten? Neem dan contact op met een van onze trainers op.