Management training: 5 tips voor het stimuleren van proactiviteit op het werk

Het komt regelmatig voor dat we tijdens een managementtraining de vraag krijgen hoe hoe je medewerkers stimuleert om proactiever te zijn. Tijdens zo’n managementtraining hebben we vaak te maken met ondernemers en managers, vaak mensen die van nature al proactief zijn en willen weten hoe andere mensen dat ook kunnen zijn.

Wat is het verschil tussen proactieve mensen en reactieve mensen?


Proactieve mensen nemen over het algemeen meer verantwoordelijkheid voor hun daden en voor wat er op hun pad komt. Reactieve mensen hebben een meer afwachtende houding en kijken wat er in hun omgeving gebeurt voordat ze tot actie overgaan. Volgens Stephen Covey is proactiviteit een van de belangrijkste karakteristieken van succesvolle en effectieve mensen. In zijn boek The 7 Habits Of Highly Effective People ziet Covey proactiviteit als de fundering voor alle andere gewoonten (habits). Daarmee geeft hij het belang van proactief zijn weer.  Gelukkig is proactief gedrag relatief eenvoudig aan te leren en bovendien te stimuleren. Maar hoe stimuleer je medewerkers om proactiever te zijn?

Hierbij 5 tips voor managers om je medewerkers te trainen in proactiviteit:

  1. Creëer een cultuur van vertrouwen en empowerment. Als manager stimuleer je je medewerkers door binnen de bedrijfscultuur het belang van initiatief tonen net zo belangrijk te maken als samenwerken. Dit kun je doen door medewerkers zelf naar ideeën te vragen of ze een podium te geven als ze goede ideeën hebben. Je kunt medewerkers bovendien stimuleren om zelf beslissingen te nemen, en ongeacht uitkomst de resultaten te bespreken.
  2. Daag medewerkers uit door een ideeën wedstrijd in te voeren. Wat zijn de uitdagingen in je bedrijf? Kies er een uit en vraag je medewerkers om met ideeën te komen voor een oplossing. Kies daarvan de drie beste ideeën uit en laat ze verder uitwerken. Het beste idee wordt uiteindelijk geïmplementeerd en de winnaar van het beste idee krijgt een prijs, bijvoorbeeld een weekendje weg of een gratis lunch met MT leden.
  3. Stimuleer flexibel werken. Medewerkers hunkeren naar een goede balans tussen werk en privé. Time management trainingen waren leuk in het verleden maar wat medewerkers prefereren is het zelf kunnen bepalen van hun werktijden, werklocatie etc. Toon je als manager flexibiliteit op dit gebied, dan betaalt zich dat meer dan eens uit in gemotiveerde medewerkers, die proactiever aan de slag gaan.
  4. Implementeer een oplossing gerichte policy. Leer je medewerkers aan om niet te wijzen op problemen maar dat ze met oplossingen aankomen als ze issues signaleren. Alleen dan is het ok om een probleem aan te kaarten bij management.
  5. Beloon pro-actief gezond gedrag. Wil een medewerker stoppen met roken, help daarbij. Willen medewerkers een hardloop clubje starten, stimuleer ze door een korting op het kopen van sportkleding aan te bieden. Gezonde medewerkers zijn meer betrokken, productiever en daarmee ook proactiever.

Dit is natuurlijk een kleine opsomming van alle acties die je kan ondernemen om je medewerkers positief te stimuleren en proactiever te maken. Belangrijk is dat je een veilige en prettige omgeving creëert, waarin medewerkers de kans en ruimte krijgen om proactiviteit te tonen.

Management Training workshop van ISA over proactiviteit?

Wil je binnen jouw organisatie ook aan de slag met proactief gedrag? Ga dan het gesprek met ons aan. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl, op telefoonnummer 033-4332400.