8 tips voor het borgen van een training

Het rendement van een training wordt voor het overgrote deel bepaald door de borging in de praktijk. Deze borging begint al voorafgaand aan de training. We geven je 8 concrete tips die jij kunt gebruiken voor én na de training.

Uit onderzoek blijkt dat de direct leidinggevende de meeste invloed heeft op het rendement van een training en de gewenste gedragsverandering van de deelnemer (bron: Broad & Newstrom). De rol van de leidinggevende is cruciaal voor het aanmoedigen en faciliteren van het toepassen van het geleerde in de praktijk. Daarom geven wij 8 concrete tips die de leidinggevende kan toepassen als zijn/haar medewerker een training gaat volgen:

Voor de training

1. Maak belang en verwachtingen duidelijk.
• Bespreek de inhoud en koppel die aan de functie.
• Neem door welk belang de training heeft voor de rol van de deelnemer.
• Geef aan welk concreet gedrag je verwacht na de training.

2. Zorg voor voldoende voorbereidingstijd.
• Geef de deelnemer de tijd zelf goed na te denken over waar hij/zij mee aan de slag gaat voordat je een gesprek met hem hebt.
• Laat de deelnemer zich inlezen op inhoud en aanpak.

3. Zorg voor relevante leerdoelen.
• Bespreek welke doelen de training heeft.
• Beperk deze leerdoelen tot maximaal 3.
• Koppel de leerdoelen aan de beoordelings- of performance management cyclus.

4. Informeer collega’s.
• Breng anderen in de werkomgeving op de hoogte van het doel en het nut van de training.

Na de training

5. Organiseer een evaluatiegesprek.
• Evalueer kort na de training en neem de gemaakte afspraken en het persoonlijk actieplan door.
• Maak een planning hoe je hierover blijvend in gesprek blijft.

6. Moedig de medewerker aan.
• Stimuleer de medewerker vaardigheden en gedrag uit de training toe te passen. Hiermee laat je zien dat jij het belangrijk vindt dat het leerproces ook na de training doorgaat.

7. Bied de mogelijkheid tot experimenteren.
• Geef de medewerker voldoende tijd en ruimte om te oefenen. Wees behulpzaam door af en toe zelf het goede voorbeeld te geven. Laat de medewerker eens meekijken met een ervaren collega.

8. Geef feedback op wat je ziet en hoort.
• Geef feedback op gedrag dat je observeert op basis van het 4G-model.
• Geef niet alleen negatieve feedback, maar vooral ook positieve. Niets werkt effectiever dan een gemeend compliment voor goede prestaties.

Wil je zelf testen hoe jij het rendement van een training kan verhogen? Klik hier voor een korte test.

Wil je meer weten over het realiseren van blijvend effect na een training? Ga dan het gesprek met ons aan. Of laat ons vrijblijvend een workshop geven over het rendement van training. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.