Ben jij een manager of een leider?

De termen management en leiderschap worden vaak door elkaar gebruikt. Fout, zegt een professor in leiderschap, Dr. John P. Kotter van de Harvard Business School. 

Drie vergissingen

Er zijn volgens Kotter drie grote vergissingen die mensen maken als ze praten over leiderschap:

  • Vergissing 1: voor veel mensen zijn de termen management en leiderschap inwisselbaar. Dit laat zien dat ze de cruciale verschillen tussen de twee niet zien.
  • Vergissing 2: Mensen gebruiken de term leiderschap om te refereren aan mensen die aan de top van een hiërarchie staan. De mensen in de lagen onder de leider noemen ze managers.
  • Vergissing 3: Mensen denken vaak bij de term leiderschap aan persoonlijke eigenschappen zoals charisma. Aangezien maar weinig mensen een groot charisma hebben, leidt dit automatisch tot de conclusie dat maar weinig mensen leiderschap kunnen tonen.

Wat is management?

En dan nu naar de verschillen. Management is een verzameling van duidelijke werkzaamheden: planning, budgettering, stafwerkzaamheden en problemen oplossen.

Management helpt bedrijven om producten te produceren en diensten te verlenen zoals afgesproken met de opdrachtgever. In bedrijven van welk formaat en complexiteit dan ook, is dit een hele moeilijke job. We onderschatten steeds hoe complex de taak van de manager eigenlijk is. Management is dus cruciaal, maar het is geen leiderschap.

Wat is leiderschap?

Leiderschap is iets totaal anders. Leiders nemen een organisatie mee in de toekomst, vinden nieuwe mogelijkheden. Leiderschap gaat over visie, empoweren, maar vooral over verandering. Leiderschap gaat over gedrag. ‘In deze snelle wereld is er steeds meer leiderschap nodig. Het maakt niet uit waar de leider in de hiërarchie staat. 

Echt leiderschap is niet alleen weggelegd voor een paar uitzonderlijke mensen aan de top, het is te leren. ISA Training & Coaching verzorgt maatwerk trainingen op het gebied van leiderschap en management. Wil je van jouw team leiders maken? Neem contact met ons op.