Coachend leidinggeven en Performance Management

Coachend leidinggeven is een manier om medewerkers te motiveren en te begeleiden naar grotere zelfstandigheid.  Het is geen methodiek, truc of techniek maar een attitude, een manier van omgaan met elkaar die je niet aan of uit kunt zetten. Maar je kunt het wel leren. En Performance Management kan je inzetten om de prestaties en competenties van je medewerkers zichtbaar te maken. Zodat je harde  afspraken kan maken met je medewerker over wat je concreet van ze verwacht.

Een vooroordeel ten opzichte van coachend leidinggeven is dat het wel eens soft wordt genoemd. Het tegendeel is waar. Bij coachend leidinggeven worden de harde en zachte kanten zo geïntegreerd dat helderheid, betrouwbaarheid, vertrouwen én resultaat heel goed samengaan. Doel is namelijk dat je medewerker zijn of haar resultaatafspraken behaalt.

Als coachend leidinggevende werk je continu aan het verbinden van de ambities en doelen van de organisatie en die van de medewerkers. Je neemt het ontwikkelpotentieel van je medewerkers als basis en stuurt op het vergroten van hun zelflerend en zelfsturend vermogen. En je richt je op het resultaat dat ze – in overleg met jou – gaan behalen.

Vragen stellen

Het allerbelangrijkste is dat je voortdurend met je medewerker in gesprek bent. Je moet duidelijk krijgen waar zijn of haar ambities liggen en hoe die aansluiten op de doelen van de organisatie. De volgende vragen helpen je om daar achter te komen. En om je medewerker in beweging te krijgen:

  • Wat wil je bereiken?
  • Waarom is dat belangrijk voor je?
  • Wat is ervoor nodig om dat te realiseren?
  • Wat heb je nu al in huis en hoe kun je dat meer uitbuiten?
  • Wat weerhoudt je om dat nog meer te doen? 
  • Wat kan helpen om dat te doorbreken?
  • Welke eerste (kleine) stap ga je wanneer zetten?
  • Hoe kan ik zien dat jij die stap zet en wat zal daarna anders zijn?

 Juist dit soort vragen maakt het verschil tussen ‘gewoon’ leidinggeven en coachend leidinggeven. Je kunt ze in bijna elk gesprek gebruiken.

Performance Management

Als leidinggevende kan Performance Management je daarbij helpen om in het gesprek met je medewerker zijn/haar prestaties en competenties zichtbaar te maken. Performance management is een methode die gebruikt wordt om met medewerkers op een gestructureerde manier afspraken te maken over resultaten, gedrag en ontwikkeling. Deze afspraken worden geformuleerd als doelstellingen (gericht op resultaat) en moeten een afgeleide zijn van de strategische doelstelling van je organisatie en van je afdeling. 

Naast de individuele resultaatdoelstellingen maak je ook afspraken over de ontwikkeling die je medewerker gaat maken op competenties. Je maakt met je medewerker dus concrete afspraken over te behalen resultaten en over zijn/haar ontwikkeling op competenties.

Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar als leidinggevende weet je dat dit veel aandacht vraagt. ISA heeft veel ervaring met Management Trainingen.  We gaan hier graag over met je in gesprek.  Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/ consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.

ISA biedt maatwerk trainingen op het gebied van verkoop, communicatie / klantgerichtheid en management. Waar gaat jouw organisatie goed in worden? Kies je training: 

Verkooptraining | Communicatietraining |  Management training