De drie JA’s van de coachende manager

Een gemotiveerde medewerker beweegt, is in actie en geeft zo invulling aan doelstellingen, missie en visie van de onderneming. Motiveren is afgeleid van het latijnse moveren = bewegen. Een manager kan een medewerker niet motiveren. Motivatie komt van binnenuit. De rol van de manager wordt vooral interessant en van belang in een situatie waarbij een medewerker niet gemotiveerd is. Dus op het moment dat de gewenste beweging en actie er niet is. Hier kan de coachende manager zijn waarde voor zowel de onderneming als de medewerker bewijzen.

Het vertrekpunt van een coach is : ‘I don’t know, lets find out’. Een zelfde houding wordt van de manager verwacht als hij een coachende rol aanneemt.

Als houvast voor het in beweging krijgen van je medewerker wil ik je de drie JA’s van de coachende manager meegeven.

De drie JA’s staan voor de drie motivatie lijnen die we allemaal hebben. Om gemotiveerd te zijn en in actie te zijn  heeft de medewerker drie JA’s nodig. Ontbreekt beweging/motivatie zoek dan uit in welke motivatie lijn de storing zit.

Motivatie lijn 1. De lijn van zingeving. JA, ik wil

Elke medewerker wil graag zinnig bezig zijn. Elke medewerker wil graag bijdragen aan het grotere geheel van een onderneming. Zingeving ontleed de medewerker aan de missie en afgeleide doelstellingen van de onderneming. Ziet hij de link tussen zijn doelstellingen en de doelen en missie van het bedrijf en ziet hij deze als zinnig. Dan is de eerste van de drie JA’s veilig gesteld.

Belangrijk voor jou als manager is dat je dus regelmatig met je medewerkers in gesprek bent over de missie (doelstelling op de middellange termijn) en afgeleide (persoonlijke) doelstellingen.

Motivatielijn 2. De lijn van de bekwaamheid. JA,  ik kan

Elke medewerker wil graag verantwoordelijkheid dragen. Zeker als hij zichzelf in staat acht deze verantwoordelijkheid aan te kunnen. Elke verantwoordelijkheid vraag bepaalde competenties van medewerkers. Het zich bekwaam voelen om datgene te doen wat van hem gevraagd wordt is de tweede motivatie lijn. Elke medewerker wil graag bijdragen aan het geheel.

Van belang voor jou als manager is dat je zicht houdt op de ontwikkeling van taken en verantwoordelijkheden van je medewerkers en dat je in gesprek bent met je medewerkers over hun huidige maar zeker ook toekomstige functioneren.

Motivatielijn 3: de lijn van de bereidheid. JA, ik durf

Dit is misschien wel de lastigste motivatie lijn om op te coachen als manager. Het is de lijn van de cultuur van je onderneming of afdeling.

Elke medewerker wil graag werken op een manier die bij hem past. Iedereen houdt er waarden en principes op na en wil zijn werk graag in lijn daarmee uitvoeren.  Maar ook een onderneming wil graag dat er gewerkt wordt op een bepaalde manier.  Als de waarden en principes van de organisatie bekend zijn en de medewerker zich erin herkent. Dan zullen ze een houvast voor hem zijn bij het maken van beslissingen en zodoende actie en vooruitgang ondersteunen.

Het is dus van belang dat je als manager zorgt voor duidelijke waarden en principes. Dat je met jouw medewerkers in gesprek bent over de dilemma’s die dat in de praktijk met zich mee brengt, zodat ze zich gesteund voelen om in de praktijk de identiteit overeind te houden.

Mocht je dus te maken krijgen met een medewerker die niet beweegt. Ga dan op zoek naar waar de schoen wringt en onderzoek de drie motivatielijnen bij je medewerker.

  1. Ziet hij de zin in van wat van hem gevraagd wordt?
  2. Voelt hij zich bekwaam om dat te doen wat je van hem vraagt?
  3. Is hij bereid het te doen in lijn met de kernwaarden van de organisatie en de afgeleide principes?

Geïnteresseerd geraakt in de drie motivatielijnen van de medewerker? Wil je weten hoe onze management programma’s je trainen op het effect van coachend leidinggeven? Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/ consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.