Hoe kan je invloed uitoefenen op je bedrijfscultuur?

In gesprekken met managers van uiteenlopende bedrijven en organisaties horen wij geregeld de wens om “iets” met de bedrijfscultuur te doen. Bijvoorbeeld om te werken aan een meer pro-actieve of een meer klantgerichte of service cultuur. Maar het begrip bedrijfscultuur klinkt als iets ongrijpbaars. Het gaat over de gemeenschappelijke waarden en normen van een organisatie en het daaruit voortvloeiende gedrag. Hoe kan je daar effectief op sturen? Hoe kan je grip krijgen op de cultuur van je organisatie?

Eén van de pijlers van de bedrijfscultuur is het geheel van gedragingen van de medewerkers van de organisatie. Je kan hier grip op krijgen door te werken met een set van kernwaarden met daarbij afgeleide principes.

Vuistregels voor gewenst gedrag

Met name die laatste stap wordt nu vaak net niet gezet. Kernwaarden zijn meestal nog wel terug te vinden in een organisatie. Die hangen soms ook wel ergens aan de muur of staan in een mission statement. Principes komen wij daarentegen veel minder vaak tegen. Daar liggen wat ons betreft de kansen om de bedrijfscultuur te verbeteren.

Een principe definiëren we als een richtlijn voor gewenst gedrag. Door kernwaarden te voorzien van één of twee principes ontstaat er een set aan richtlijnen of vuistregels die mensen in een organisatie helpen bij het zich gedragen volgens de kernwaarden.

Zo kan je de kernwaarde “klantgericht” voorzien van principes als “ik ben bewust bezig met het effect van mijn gedrag en uitstraling op de klant” of “ik maak alleen afspraken met de klant die ik kan waarmaken en ik maak altijd waar wat ik heb afgesproken”. Dankzij het werken met dit soort principes, wordt het makkelijker om medewerkers te complimenteren of confronteren aan de hand van de gedeelde principes in plaats van een persoonlijke opvatting of mening.

In principe of uit principe?

Werk dus aan het creëren van een set van waarden en principes waarmee managers en medewerkers in samenspel met elkaar de gewenste bedrijfscultuur definiëren en ook verantwoordelijkheid voelen en nemen voor het in stand houden daarvan.

Belangrijke vraag daarbij is: “Doen we het in principe of uit principe?”. Door helder te maken welk gedrag je uit principe wilt tonen, krijg je stap voor stap grip op je cultuur.

Aan de slag met cultuur en gedrag in 2018?

ISA heeft veel ervaring met het begeleiden van trajecten en trainingen op het gebied van cultuur en gedrag. Wil je hier meer over weten? Ga dan het gesprek met ons aan. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.