Hoe krijg ik mensen pro-actiever?

03 april 2017 om 15.03 uur door ISA trainen op effect

In gesprekken met veel ondernemers en managers horen we vaak de wens om medewerkers pro-actiever te krijgen. Zeker in deze tijd van elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen wordt de roep om proactieve medewerkers steeds groter.

Proactief betekent 'niet reagerend, maar anticiperend'. Het woord kwam in de jaren negentig op en is nu gemeengoed. Het is tegenwoordig één van de meest gewenste competenties die we graag bij medewerkers zien. Pro-actieven nemen initiatief, denken in oplossingen, zijn creatief met kansen en wijzen minder naar wat er om hen heen allemaal mis is. Ze denken vooruit, wachten niet af, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen presteren en stellen zich niet afhankelijk op. Dat klinkt als ideale medewerkers…..

Het goede nieuws is dat onderzoek aantoont dat pro-activiteit te leren is. Maar dat gaat niet vanzelf! Wees je daarom bewust van de volgende 3 aspecten die de pro-activiteit van je mensen beïnvloeden:

  1. Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van proactief gedrag van hun medewerkers. Een studie naar de relatie tussen proactief gedrag van leidinggevenden en proactief gedrag van medewerkers toont aan dat het eerste een voorwaarde is voor het tweede. Als je leidinggevenden zelf niet proactief zijn, dan kan je dat ook niet van hun medewerkers verwachten.

  2. Cultuur is ook bepalend. Stimuleert die proactief gedrag? Welke voordelen heeft proactief handelen voor de medewerker, waarom zou hij/zij blijvend proactief zijn? En is er voldoende ruimte om proactief te handelen? Hoe meer procedures, hoe minder initiatief.

  3. Inzicht in de nut en noodzaak van ander gedrag zal eerst aanwezig moeten zijn, voordat medewerkers hun gedrag gaan bijstellen. Je gaat niet pro-actiever handelen omdat het moet, maar omdat je het zelf wilt. Zonder inzicht in nut en noodzaak tonen mensen geen gedragsverandering!

Kortom, je kan je mensen zeker pro-actiever krijgen. Maar dat doe je niet door het simpelweg aan ze op te leggen. Creëer de randvoorwaarden voor proactief gedrag en daag ze daarop uit!

En wees zelf ook proactief in je aannamebeleid. In dat kader citeer ik graag Peter Schutz: “Hire character. Train skill”. Richt je aannameproces dus zo in, dat je zeker weet dat je mensen aanneemt die proactief gedrag tonen. 

Meer weten?

Wil je binnen jouw organisatie ook aan de slag met proactief gedrag? Ga dan het gesprek met ons aan. Of laat ons vrijblijvend een workshop geven over pro-activiteit. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.