Hoe krijg ik mensen proactiever?

In gesprekken met veel ondernemers en managers horen we vaak de wens om medewerkers proactiever te krijgen. Zeker in deze tijd van elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen wordt de roep om proactieve medewerkers steeds groter.

Proactief betekent 'niet reagerend, maar anticiperend'. Het woord kwam in de jaren negentig op en is nu gemeengoed. Het is tegenwoordig één van de meest gewenste competenties die we graag bij medewerkers zien. Proactieve mensen nemen initiatief, denken in oplossingen, zijn creatief met kansen en wijzen minder naar wat er om hen heen allemaal mis is. Ze denken vooruit, wachten niet af, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen presteren en stellen zich niet afhankelijk op. Dat klinkt bijna als een ideale medewerker toch?

Het goede nieuws is dat onderzoek aantoont dat proactiviteit goed te leren is. Maar dat gaat niet vanzelf! Wees je daarom bewust van de volgende drie aspecten die de proactiviteit van je mensen beïnvloeden:

  1. Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van proactief gedrag van hun medewerkers. Een studie naar de relatie tussen proactief gedrag van leidinggevenden en proactief gedrag van medewerkers toont aan dat het eerste een voorwaarde is voor het tweede. Als je leidinggevenden zelf niet proactief zijn, dan kan je dat ook niet van hun medewerkers verwachten.

  2. Cultuur is ook bepalend. Stimuleert die proactief gedrag? Welke voordelen heeft proactiviteit voor de medewerker, waarom zou hij blijvend proactief zijn? En is er voldoende ruimte om proactief te handelen? Hoe meer procedures een medewerkers moet volgen, hoe minder initiatief hij neemt.

  3. Inzicht in de nut en noodzaak van ander gedrag zal eerst aanwezig moeten zijn, voordat medewerkers hun gedrag gaan bijstellen. Je gaat niet proactiever handelen omdat het moet, maar omdat je het zelf wil. Zonder inzicht in nut en noodzaak tonen mensen geen gedragsverandering, laat staan dat proactiviteit een rol speelt!

Kortom, je kunt mensen zeker motiveren tot meer eigen initiatief en proactiviteit. Maar dat doe je niet door het simpelweg aan ze op te leggen. Creëer de randvoorwaarden voor proactief gedrag en daag ze daarop uit!

En wees zelf ook proactief in je aannamebeleid. In dat kader citeer ik graag Peter Schutz: “Hire character. Train skill”. Richt je aannameproces dus zo in, dat je zeker weet dat je mensen aanneemt die proactief gedrag tonen. 

Meer weten?

Wil je binnen jouw organisatie ook aan de slag met proactief gedrag? Ga dan het gesprek met ons aan. Of laat ons vrijblijvend een workshop geven over pro-activiteit. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.