Hoe krijg je medewerkers mee in verandering?

“Kunnen jullie ons helpen onze medewerkers weer betrokken te krijgen en bewust te maken van de noodzaak tot verandering? We proberen van alles en onze managers doen echt hun best om de medewerkers mee te krijgen. Alleen het loopt toch nog niet zoals we zelf willen.” We kregen deze vraag van 1 van onze opdrachtgevers en hebben een vorm van theater ingezet om zowel de leidinggevenden als medewerkers in de juiste beweging te krijgen.

Theater en training

Op het eerste gezicht zou je wellicht denken dat het theater en de wereld van training en ontwikkeling ver van elkaar af staan. Niets is echter minder waar. Door deze twee werelden samen te brengen zijn we in staat om creatieve, krachtige en zeer effectieve leerinterventies te bieden.

In trainingen willen we mensen raken door ze te laten ontdekken, reflecteren en aanzetten tot (nieuw) en effectief gedrag. Theater activeert, verleidt, verdiept, geeft inzicht en leidt tot (h)erkenning. Kortom, theater en training versterken elkaar!

Omgaan met veranderingen en het creëren van betrokkenheid

Onze opdrachtgever kwam bij ons met de volgende situatie: “De veranderingen volgen zich in zo’n hoog tempo op dat we gewoon van onze mensen verlangen dat ze zich daar aan aanpassen. Het is gewoon onderdeel van onze organisatie en dat vraagt om een flexibele houding. Maar ja, we zien dat ze niet altijd betrokken zijn en soms vragen we ons wel eens af of ze zich wel realiseren hoe belangrijk het is. We proberen van alles en onze managers doen echt hun best om de medewerkers mee te krijgen. Alleen het loopt toch nog niet zoals we zelf willen. Kunnen jullie ons helpen onze medewerkers weer betrokken te krijgen en bewust te maken van de noodzaak tot verandering?”

Een aantal gesprekken later (met HR, managers en medewerkers) werd er veel zichtbaar. De managers liepen ver voor de troepen uit, hadden de beste intenties en gingen ervan uit dat hun boodschap wel was aangekomen, maar ze vertelden ook dat medewerkers vooral klaagden over het verleden in plaats van naar de toekomst te kijken. Medewerkers wisten niet precies waar de organisatie naar toe wilde en wat er van ze verwacht werd, anderen vonden het best eng al die veranderingen en vroegen zich af of ze hier wel in mee konden.

Verandermodel

Duidelijk was dat alle partijen in een ander fase van verandering verkeerden. Een theoretisch model voor verandering was snel gevonden:

 Nieuwsbrief september

 

 

 

Om deze ook tot leven te wekken besloten we aan de slag te gaan met acteurs. Samen met de opdrachtgever en onze partner ActInc hebben we een theatervorm uitgewerkt om met het thema verandering en betrokkenheid aan de slag te gaan.

Leidinggevenden en medewerkers

We zijn begonnen met de leidinggevenden. De managers keken naar verschillende herkenbare scènes van medewerkers die allen in een andere fase in het veranderproces verkeerden. Later kwamen zij de acteurs weer tegen toen er van hen verwacht werd op een effectieve wijze te reageren op de uitgespeelde situaties. Het model kwam al doende tot leven. Op een volstrekt veilige en humorvolle wijze hadden ze nu zelf de hoofdrol, waarbij de acteurs dankbaar als oefenmateriaal dienden.

De medewerkers werden in aparte sessies ontvangen. Ook zij kregen te maken met een aantal karakteristieke figuren. Aan hen werd gevraagd het script vorm te geven en de regie te voeren over de acteurs. Medewerkers werden zich hierdoor bewust van hun eigen plek in het model en hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe zij in verandering staan.

Effectieve werkvorm

Onze opdrachtgever heeft de sessies als zeer effectief ervaren. Iedereen is zich bewust van zijn/haar eigen rol bij verandering en de fases die er horen bij verandering. Leidinggevenden kunnen hier effectiever op sturen door meer duidelijkheid en aandacht te geven. Medewerkers leerden meer naar zichzelf te kijken en een pro-actieve houding te ontwikkelen als het gaat om verandering.

Er wordt op de werkplek nog steeds gesproken over de figuren (acteurs) die zij hebben ontmoet in de sessies, hun uitspraken en hun gedragingen. Managers en medewerkers kunnen de gedragingen nu ook plaatsen en effectief handelen om zodoende samen verder te komen. De eerste stap voor succesvol veranderen is gezet!

Ook met theater of het thema “verandering” aan de slag?

Wil jij met je eigen team de vloer op en de kracht van theater ervaren? Om alvast een kijkje te nemen in de toekomst of om terug te kijken naar wat jouw organisatie de afgelopen periode heeft meegemaakt, middels een scene gespeeld door ervaren en professionele acteurs? De boodschap verpakt in een voorstelling? Het publiek als regisseur van de acteurs? Theater maakt het allemaal mogelijk.

Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen, we laten ons graag uitdagen tot het bedenken van inspirerende, creatieve en effectieve methoden. Neem contact met ons op via info@isatraining.nl of 033 – 433 2400.