Hoe motiveer je mensen tot ander gedrag?

“Wat zou het heerlijk zijn als mijn mensen precies zouden doen wat ik van ze verwacht!” Iedereen die leiding geeft, weet dat het sturen op gewenst gedrag van medewerkers veel van de leidinggevende vraagt. Elke medewerker zit immers anders in elkaar en ze doen niet automatisch wat je van ze verwacht. Je zal daar veel aandacht moeten besteden. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier, zodat je je medewerkers blijvend motiveert om datgene te doen wat jij en je organisatie van ze verwacht?

Sturen op gedrag is veel lastiger dan sturen op harde resultaten. Terwijl steeds meer organisaties wel van hun leidinggevenden verwachten dat ze niet alleen op doelen en resultaten sturen, maar juist ook op gedrag. Dus niet alleen op het WAT, maar ook op het HOE. Dit HOE is vaak vertaald in bijvoorbeeld competenties of kernwaarden. Elke leidinggevende weet hoe lastig dat is, omdat elke individuele medewerker zijn of haar eigen achtergrond en normen en waarden heeft. Toch wil je wel op gewenst gedrag sturen, waarbij dit niet ten koste gaat van de unieke kwaliteiten van elk individu en dus van de kracht van de diversiteit binnen je team.

 Hieronder staan 3 tips voor leidinggevenden:

1. Benoem concreet observeerbaar gedrag

Iedereen kijkt met zijn/haar eigen filter naar de werkelijkheid en dat maakt sturen op gedrag juist zo lastig. Spreek daarom niet over algemene gedragingen zoals “klantgericht”, “betrokken” of “proactief”. Dit is multi-interpretabel. Heb het met je medewerkers over concreet gedrag dat je wilt zien en dat dus voor beide observeerbaar is. Hoe concreter, hoe beter.

2. Geef feedback

Feedback geef je meerdere malen per dag. Soms bewust, soms onbewust. Door feedback te geven stuur je op ongewenst gedrag en gewenst gedrag. Complimenten horen daar dus ook bij. De kunst is om geregeld, to the point feedback te geven. Het is de enige manier om medewerkers bewust te maken wat je van ze verwacht. Gebruik bijvoorbeeld het 4 G model (Gedrag-Gevoel-Gevolg-Gewenst Gedrag) of een andere manier om effectief en concreet medewerkers in beweging te krijgen.

 3. Hou het klein

Werk niet vanuit een uitgebreide lijst van compenties of waarden als je gaat sturen. Maar pak de meest relevante eruit en geef die veel aandacht. Doe een paar dingen heel goed in plaats van heel veel een beetje goed. Beperkt je dus tot datgene wat er echt toe doet. Zet bijvoorbeeld de “willen/kunnen matrix” daarvoor in. 

Wil je binnen jouw organisatie effectiever gaan sturen op gewenst gedrag? Ga dan het gesprek met ons aan. Of laat ons vrijblijvend een workshop geven over sturen op gewenst gedrag. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl  of op telefoonnummer 033-4332400.