Hoe test je of iemand geschikt is voor een commerciële rol?

Sales is een vak. Een vak dat bij je persoonlijkheid moet passen om er succesvol in te kunnen zijn. Het vraagt o.a. om vasthoudendheid, energie, oprechte interesse en zelfstandigheid. ISA zet de Sales Indicator Test in om vast te stellen in welke mate een medewerker ontwikkelbaar is in een commerciële functie. Zodat je heel gericht kan investeren in de juiste mensen.

Doe de test!

De Sales Indicator Test is een online test, die al door ruim 25.000 mensen is gemaakt en een betrouwbaarheidspercentage van maar liefst 82% kent. De test heeft als doel te onderzoeken of (en in welke mate) iemand geschikt is voor een commerciële functie. De test meet op basis van 132 slimme ja/nee vragen de volgende salescompetenties:

 1. Competitiegerichtheid
 2. Zelfvertrouwen
 3. Vasthoudendheid
 4. Energie
 5. Commerciële gedrevenheid

Daarnaast wordt gemeten hoe iemand scoort op de 7 Kritische Commerciële Gedragsvariabelen:

 1. Benaderen van nieuwe klanten
 2. Afsluiten
 3. Weerstand tegen telefonische acquisitie
 4. Zelfstartend
 5. Teamgerichtheid
 6. Opbouwen en onderhouden van relaties
 7. Voorkeur voor wijze van belonen

Op basis van deze test wordt inzicht verkregen in waar de (potentiële) medewerker staat als het gaat om zijn of haar commerciële rol en de mate van geschiktheid. Tevens verschaft de Sales Indicator Test inzicht in het ontwikkelpotentieel van de kandidaar en kan daaruit de mate waarin een sollicitant geschikt is voor een commerciële functie worden afgeleid. 

Persoonlijke matching op basis van een salesprofiel

De kandidaat wordt gematcht met een salesprofiel van de opdrachtgever, dat handmatig kan worden opgesteld, of dat wordt vastgesteld op basis van minimaal drie high performers van de opdrachtgever. De testresultaten worden gerapporteerd in de vorm van een individueel rapport en een management rapport.

De resultaten van de test kunnen ook als input gebruikt worden voor een assessment. Op basis van de resultaten van de Sales Indicator Test volgt een interview waarin wordt stilgestaan bij de achtergrond, ambities en drijfveren van de medewerker. Om ook een goed beeld te krijgen in het niveau van de vaardig­heden van de medewerker, wordt in een assessment ook een rollenspel ingezet. In een rollenspel speelt de kandidaat zichzelf en de assessor neemt de rol aan van een klant. Op basis van de Sales Indicator Test, het interview en het rollenspel wordt een korte eind rapportage opgesteld voor de opdrachtgever.

Wil je binnen jouw organisatie medewerkers of sollicitanten testen op hun commerciële geschiktheid? Ga dan het gesprek met ons aan. Of ervaar zelf vrijblijvend hoe deze test werkt. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.