Hoe worden jouw medewerkers proactiever?

In gesprekken met klanten horen we vaak dat de de wens bestaat om (commerciële) medewerkers meer proactief te krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om het zelf actiever bewerken van de markt of om het nemen van initiatieven om oplossingen aan te dragen. Het goede nieuws is dat onderzoek aantoont dat proactiviteit te leren is. Maar dat gaat niet vanzelf.

Proactiviteit blijft een issue waar veel organisaties mee bezig zijn. Het is één van de meest gewenste competenties die we graag bij medewerkers zien. Proactieven nemen initiatief, denken in oplossingen, zijn creatief met kansen en wijzen minder naar wat er om hen heen allemaal mis is. Ze denken vooruit, wachten niet af, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen presteren en stellen zich niet afhankelijk op. Proactiviteit is een voorwaarde voor ondernemerschap.

Proactiviteit is te ontwikkelen en een aantal zaken is belangrijk om daarin mee te nemen:

1. Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van proactief gedrag van zijn/haar medewerkers. Een studie naar de relatie tussen proactief gedrag van leidinggevenden en proactief gedrag van medewerkers (Dingerdis, 2008) toont aan dat het eerste een voorwaarde is voor het tweede. Als je leidinggevenden zelf niet proactief zijn, dan is het dus lastig om van hun medewerkers wel pro activiteit te verwachten.

2. Cultuur is ook bepalend. Stimuleert die proactief gedrag? Welke voordelen heeft proactief handelen voor de medewerker, waarom zou hij/zij blijvend proactief zijn? En is er ruimte om proactief te handelen? Hoe meer procedures, hoe minder initiatief.

3. Inzicht in de nut en noodzaak van ander gedrag zal eerst aanwezig moeten zijn, voordat medewerkers hun gedrag gaan bijstellen. Je gaat niet pro actiever handelen omdat het moet, maar omdat je het zelf wilt. Zonder inzicht geen gedragsverandering.

4. Feedback helpt je medewerkers richting te geven aan hun proactief handelen. Wat versta je precies onder het gewenste proactieve gedrag en hoe kan je ze daarbij helpen? Feedback gaat over positieve nieuwsgierigheid, niet over strak corrigeren.

ISA heeft veel ervaring met het ontwikkelen van proactief en ondernemend gedrag. Of het nu gaat om verkopers, managers, service medewerkers of inhoudelijk specialisten. Wil je binnen jouw organisatie ook aan de slag met pro actiever gedrag. En je organisatie en je medewerkers gestructureerd ontwikkelen? Ga het gesprek met ons aan. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.