Insights Discovery als de basis voor persoonlijke effectiviteit en effectieve samenwerking!

Het succes van elke organisatie valt of staat bij de prestaties van haar mensen. Met de kleurentaal van Insights Discovery investeer je in de effectiviteit van je mensen en geef je ze de middelen om hun communicatieve vaardigheden en de relaties met collega’s of klanten te verbeteren. Dit heeft enorme positieve impact op het functioneren van je organisatie.

Iedere persoon in elke organisatie is uniek. Iedereen heeft verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Niet zelden staan deze verschillen effectieve samenwerking in de weg, terwijl ze in feite een grote potentiële kracht vormen. Het Insights Discovery profiel leert ons om de verschillen te begrijpen. Meer begrijpen van onszelf, van anderen en hoe we de verschillen kunnen gebruiken om onze relatie en samenwerking te optimaliseren.

Persoonlijk profiel

Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf. De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

De kleurentaal van Insights Discovery is makkelijk te begrijpen en makkelijk te onthouden. Daardoor blijven mensen de taal dagelijks gebruiken.

Voorkeursstijlen

Insights is in de basis een eenvoudig model met vier kwadranten (vertaald in vier kleuren) die mensen en hun voorkeursstijlen tot uitdrukking brengen. Ieder persoon laat in zijn functioneren in meer of mindere mate vier kleuren of ‘energieën’ zien. Hoewel iedereen alle vier kwadranten in meer of mindere mate tot zijn beschikking heeft zullen door persoonlijke voorkeuren bepaalde kleuren meer of minder te zien zijn. Onderstaande figuur brengt de vier kleuren in beeld met een korte beschrijving van de kwaliteiten die bij elk van de ‘energieën’ horen.

 

Op een slechte dag…              Op een goede dag…Aantekening 2019 03 28 155339 insights samengevoegd

 

Team analyse

Bij het werken met een team worden de individuele scores van de teamleden bij elkaar gebracht in een zogenaamd teamwiel. Dit teamwiel is de basis van de analyse van de teamdynamiek, waarbij uiteraard ook de taakopdracht van het team wordt betrokken. De ervaring leert dat door middel van het teamwiel de kracht van het team goed in beeld kan worden gebracht, maar dat ook de risico’s snel zichtbaar zijn. Dit kan worden geplaatst tegen de ervaring van de samenwerking. De kracht van Insights is dat deze teamanalyse diepte krijgt doordat van ieder individueel teamlid meer zicht wordt gegeven op de eigen persoonlijkheidsvoorkeuren.

Meer weten?

ISA is Insights Discovery gecertificeerd. Wil je meer weten over de inzet van Insights Discovery voor persoonlijke effectiviteit en/of team samenwerking? Ga dan het gesprek met ons aan. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.