ISA ontwikkelt innovatieve leermethode: de Learning Bootcamp!

In een sport Bootcamp train jij je spieren met een gericht doel. Een vaardigheid is net als een spier en ook prima te trainen. Jij bepaalt welke spieren de meeste aandacht nodig hebben om jouw doel te bereiken. Een Learning Bootcamp is een kort en intensief programma dat gebaseerd is op de kracht van de bekende sportieve bootcamps: Je wordt door andere mensen en een professional gestimuleerd om te trainen wat specifiek voor jou van belang is, zodat jij jouw doel bereikt. Een Learning Bootcamp bestaat uit 3 onderdelen, een Warming up (online learning module), een Work out (offline group workshop) en een Cooling down (online personal coaching).

Feedback geven

Jij of 1 van je medewerkers kan nu zelf ervaren hoe een Learning Bootcamp werkt. De eerste Bootcamp die wij geven heeft als thema “Feedback geven”.

Feedback betekent terugkoppelen. Van feedback leer je hoe je gedrag overkomt en wat het effect van je gedrag op anderen is. Organisatie ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en goede samenwerking blijken nauw verbonden met het geven (en ontvangen) van goede feedback. Als er geen of op een verkeerde manier feedback gegeven wordt, dan kan dat leiden tot irritaties, weerstand, demotivatie, misverstanden, ineffectiviteit en suboptimalisatie. Dit resulteert vervolgens in een lagere productiviteit, een lagere medewerker tevredenheid en een lagere klant tevredenheid. Wat weer kan leiden tot minder (omzet)groei en minder winstgevendheid…

Feedback als voorwaarde voor organisatie ontwikkeling

Elkaar effectief en met respect kunnen aanspreken op gedrag wordt daarom in steeds meer organisaties belangrijk gevonden. Of het nu gaat om opbouwende feedback of het geven van een gemeend compliment.

Wij zien effectief feedback geven zelfs als een voorwaarde voor het succesvol ontwikkelen van een organisatie. Gelukkig is feedback geven een vaardigheid die prima aan te leren is. Daarom hebben wij de ISA Learning Bootcamp ontwikkeld over feedback geven.

Deelnemen of meer informatie over onze Learning Bootcamp?

De Learning Bootcamp “Feedback geven” is voor iedereen die wil leren om effectief feedback te geven in zijn/haar werksituatie. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om anderen met respect en met succes aan te spreken op zijn/haar gedrag, of het nu gaat om opbouwende feedback of het geven van een welgemeend compliment. Lees meer over de Learning Bootcamp “Feedback geven”, of vraag hier informatie over op.