ISA past privacy statement aan in kader van AVG

De afgelopen periode heb je vast veel e-mails ontvangen over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en treedt op 25 mei 2018 in werking. Ook ISA heeft in dat kader haar privacy statement aangepast.

Ons privacy statement luidt nu als volgt:

ISA legt door opdrachtgevers en andere geïnteresseerden verstrekte gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, vast in een database. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Deze gegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. We bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om de gegevens die we van je opslaan in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. ISA houdt zich in dit kader aan de wettelijke bepalingen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het klinkt allemaal wat juridisch, maar hopelijk is het duidelijk. Mocht je toch nog vragen hebben over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, of aanvullende informatie wensen? Neem dan gerust contact met ons op via info@isatraining.nl.

 

 

 

 

.