Wat iedere manager zou moeten weten over veranderen

In een wereld van verandering maakt de manager het verschil. Dat wil zeggen als hij ‘het beheersen van verandering’ als zijn belangrijkste taak ziet. Als er geen verandering te managen is, vervalt het bestaansrecht van de manager.

De meeste zorgen van de managers met wie ik spreek gaan juist over veranderingen in hun organisatie. “Het gaat te langzaam”, “Het gaat niet de goeie kant op”, “Er is veel weerstand”. Zij steken veel tijd in het bijstellen van de strategie en het aanpassen van de organisatiestructuur in de hoop dat het dan wel “gaat lopen”.
Maar wat is “het” dan toch? Bij navraag blijkt dat met “het” de medewerkers van de organisatie bedoeld worden. Als je nou toch eens zou weten hoe dat “het” in beweging te krijgen is, dan zouden die strategiebijstellingen en die structuuraanpassingen misschien wel overbodig zijn. Koersvastheid en interne stabiliteit geven dan ruimte voor externe activiteit en focus.

Maar wat beweegt mensen dan toch? En andersom waarom bewegen mensen soms zo traag en in de verkeerde richting en met veel weerstand? Als je dat toch eens zou weten, wat zou er dan een hoop tijd en geld bespaard kunnen worden. Hoe zou je organisatie er dan wel niet uitzien!
Hier begint management en hier beginnen vaak ook de ‘kopzorgen’ zoals hierboven genoemd.

Wat je als manager helpt is daarbij het volgende voor ogen te houden:

  1. Wat je zelf in een eerder stadium hebt ervaren met betrekking tot de verandering is wat jouw medewerkers nu gaan ervaren.
    a.    Weet jij nog hoe je reageerde toen je ‘geconfronteerd’ werd met de voorgestelde verandering?
  2. Tijdens je werk als manager ben je steeds het voorbeeld en zullen de ogen vaak op jou gericht zijn.
    a.    Weet jij hoe vaak je het ideale voorbeeld bent geweest voor je medewerkers ten aanzien van de verandering waarvoor jij verantwoordelijk bent?

Hoe ziet dat voorbeeldgedrag eruit en belangrijker nog: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het goede voorbeeld ben?

isa model leiderschap management

Onze houding en gedrag ten opzichte van verandering wordt bepaald door vier aspecten.

  1. Onze belemmerende dan wel ondersteunende overtuigingen ten opzichte van (de) verandering.
  2. Onze kennis van de emotionele stadia bij veranderprocessen; de verandercurve en haar 8 fasen.
  3. Onze managementvaardigheden waarmee wij het voorbeeld kunnen zijn en de verandering beheersen.
  4. Onze Interne Positieve Attitude die ons steeds weer in staat stelt om in mogelijkheden te denken. Ja, en… in plaats van Ja, maar…

Wil je jezelf als manager tijdens een veranderingsproces ondersteunen bij het zijn van het ideale voorbeeld. Zorg dan dat je regelmatig stil staat bij:
•    Je eigen overtuigingen en zorgt voor een juiste balans tussen belemmerende en ondersteunende overtuigingen. Geloof ik er zelf nog steeds in?
•    De emotionele fase waarin je jezelf bevindt op dit moment in het veranderproces. Hoe zit ik er in op dit moment?
•    Het bewust toepassen en inzetten van je managementvaardigheden. Wat staat mij te doen en hoe ga ik mijn team erbij betrekken?
•    Je eigen interne positieve attitude ten opzichte van de verandering en het proces. Kan ik het voorbeeld zijn? Ben ik voorbereid?

Goed voorbeeld doet goed volgen: Zijn deze vier dimensies bij jou in orde dan kun je er zeker van zijn dat je het goede voorbeeld zult zijn voor jouw medewerkers.
Daarnaast is het natuurlijk voor de hand liggend dat je ook regelmatig bij je medewerkers onderzoekt hoe het bij hen met deze vier dimensies gesteld is.
Ons ‘Wheel of change’ kan je daarbij als geheugensteun gebruiken. Veel succes en inspiratie.

Wil je meer weten over de rol van de manager bij verandering, neem dan contact op met een van onze trainers/ consultants.