De middle manager is cruciaal voor het succes van je organisatie

De middle manager zit tussen het hoger management en de werkvloer in. Hij/zij heeft de rol om de strategie te vertalen naar de werkvloer. Dat is niet altijd even dankbaar werk. Maar wel cruciaal om als organisatie succesvol te kunnen zijn. Denk bij de term middle managers aan afdelingshoofden, teamleiders en werkplaatschefs. Zij zijn verantwoordelijk voor het presteren van hun afdeling.

Sturen op prestaties

Middle managers zorgen ervoor dat hun medewerkers de goede dingen doen en deze ook nog goed doen. Ze zorgen ervoor dat de organisatiedoelstellingen vertaald worden naar het team en dat medewerkers continu geprikkeld worden om datgene te doen wat de organisatie van hen verwacht. Dat betekent motiveren, uitleggen, coachen, instrueren, delegeren, feedback geven, confronteren en complimenteren.

Sturen op cultuur

Daarbij bepalen zij grotendeels de gewenste cultuur van de organisatie. Hoe willen we met elkaar omgaan in deze organisatie? Hoe bedienen wij onze klanten? Hun voorbeeldgedrag en hun wijze van sturen op gewenst gedrag is daarin leidend.

Management competenties

Helaas investeren niet alle organisaties in de competenties van de middle managers. Vaak wordt ‘het beste jongetje of meisje van de klas’ automatisch benoemd tot de leidinggevende van de afdeling. Iemand die vakinhoudelijk vaak een kei is. Maar dat hoeft nog niets te zeggen over de managementvaardigheden van deze persoon. En dat is jammer. Want juist in middle managers moet je investeren als je wilt sturen op prestaties en op de gewenste cultuur.


Wil je weten hoe je binnen jouw organisatie je middle management kan laten groeien? En wil je daar zelfs een effect garantie op?
Neem dan contact op met onze trainers / consultants