5 Tips om relaties aan je te binden

Natuurlijk heb je de wens om een langdurige relatie op te bouwen met jouw klant. Toch is dat niet gemakkelijk. Wensen en behoeften van klanten veranderen in de tijd en de concurrentie ligt constant op de loer.  Hoe zorg je ervoor dat je persoonlijke relatie met de klant zo goed blijft dat ook nieuwe opdrachten gegund worden,  in plaats van aan de concurrent.

De mate waarop een persoonlijke relatie gebouwd is, is niet makkelijk meetbaar. Als die persoonlijke relatie gebaseerd is op wederzijdse waardering, respect en vertrouwen, dan ontstaat  ‘gunnen’. In zo’n relatie betekent één misser nog geen breuk in de relatie. Echter, we moeten voorzichtig zijn, want de concurrentie is overal en onze contactpersoon moet zich soms intern verdedigen tegen voor ons soms onzichtbare machten en krachten. Om op de langere duur succes te hebben in relatiebeheer zijn meedenken, vooruitdenken en samen producten of diensten ontwikkelen belangrijke thema’s.

Hoe onderhouden we een relatie en hoe onderscheiden we ons hierin van anderen:

  1. Houd regelmatig contact.

  2. Kom je beloften strikt na.

  3. Bewaak de kwaliteit door ook na invulling van een opdracht contact te houden (Loopt alles goed?, Wat verwacht u nog van ons?).

  4. Denk niet alleen aan de persoon, zijn situatie of aan zijn of haar bedrijf, maar denk ook een stap verder: aan de klanten van jouw relatie.

  5. Help, waar mogelijk, mee aan het maken van plannen voor de toekomst.

Wil je ervoor zorgen dat jouw klanten je ook ‘top of mind’ hebben voor de eerstvolgende opdracht? Wil je langdurige relaties opbouwen met jouw klanten? Neem dan contact op met een van onze trainers op info@isatraining.nl.

ISA biedt maatwerk trainingen op het gebied van verkoop, communicatie / klantgerichtheid en management. Waar gaat jouw organisatie goed in worden? Kies je training: 

Verkooptraining | Communicatietraining |  Management training