Feedback geven als keiharde voorwaarde voor de lerende organisatie

Een lerende organisatie is een organisatie die haar medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door ontwikkeling, samenwerking en initiatief te stimuleren. In deze tijd van snelle verandering lijkt een lerende organisatie een must. Onderzoek van o.a. Peter Senge wijst uit dat de mate waarin een organisatie leert in hoge mate afhangt van haar organisatiecultuur en specifiek van de wijze hoe er feedback gegeven wordt. Het geven van feedback moet dus verankerd zijn in de organisatiecultuur als een organisatie duurzaam en effectief wil veranderen in een lerende organisatie.

Organisatie-ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling blijken nauw verbonden met het geven (en ontvangen) van feedback. Als er geen of op een verkeerde manier feedback gegeven wordt, dan kan dat leiden tot irritaties, weerstand, demotivatie, misverstanden, verandermoeheid, ineffectiviteit en suboptimalisatie en dus tot lagere productiviteit, lagere medewerkertevredenheid, lagere klanttevredenheid, meer klachten, hoger ziekteverzuim, etc. Wat weer kan leiden tot minder (omzet)groei en minder winstgevendheid…

Feedback als voorwaarde voor organisatie ontwikkeling

Elkaar effectief en met respect kunnen aanspreken wordt daarom in steeds meer organisaties belangrijk gevonden. Of het nu gaat om opbouwende feedback of het geven van een gemeend compliment. Wij zien effectief feedback geven zelfs als een keiharde voorwaarde voor het succesvol ontwikkelen van een organisatie.

Feedback geven is te leren

Gelukkig is feedback geven een vaardigheid die prima aan te leren is. Bij ISA hebben we daarom verschillende trainingen ontwikkeld op het gebied van feedback geven en ontvangen. Ook hebben we een ‘ISA Learning Bootcamp’ ontwikkeld over feedback geven, dit is een unieke combinatie van online en offline trainen. Zo helpen wij mee om van jouw bedrijf een lerende organisatie te maken, waarbij er een goed klimaat ontstaat voor feedback en medewerkers in een prettige omgeving werken. Klik hier om meer te lezen over de Learning Bootcamp “Feedback geven”.

Aan de slag met feedback geven?

Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met effectiever feedback geven? Is de transitie naar een lerende organisatie een van de kerndoelen? Of wil je meer weten over (online) training op het gebied van feedback en organisatie-ontwikkeling? Ga dan het gesprek met ons aan. Of laat ons vrijblijvend een workshop geven over feedback geven. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.