Hoe maak je van een groep "the A-team"?

Als wij een training geven over teambuilding en team synergie, dan staan we vaak stil bij succesvolle teams. Veel deelnemers noemen dan als voorbeeld “the A-team”, bekend van de TV serie uit de jaren 80. Wat kunnen we leren van dit team? Wat maakt de combinatie van Face, B.A. Baracus, Hannibal en Murdock tot een succesvol team?

Een succesvol team voldoet aan 3 basisvoorwaarden:

  1. Gemeenschappelijk doel
  2. Open communicatie
  3. Vertrouwen

The A-team voldoet aan deze 3 voorwaarden. Daardoor gaan ze op een constructieve, open en effectieve wijze voor elkaar door het vuur. Als je dit ook wilt bereiken, dan is het goed om eens te onderzoeken hoe jouw team in elkaar zit. Zijn de basisvoorwaarden aanwezig om succesvol te zijn?

Hiervoor kan je een simpele team audit inzetten. Dit is een test die bestaat uit 28 vragen en door elk teamlid individueel ingevuld wordt. Op basis van de resultaten van het hele team ontstaat dan een matrix die inzicht geeft in hoe het team zichzelf scoort op het gebied van:

  1. Balans in het team
  2. Open communicatie
  3. Duidelijke missie
  4. Rolverdeling in het team
  5. Open mind
  6. Winnaarsmentaliteit

De uitkomsten zijn het ideale startpunt om heel gericht te gaan werken aan het creëren van een succesvol team. Je kan als team namelijk lang praten over de effectiviteit van je team, maar door de uitkomsten van de audit te vertalen naar concrete acties, kan je er meteen mee aan de slag.

Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met de effectiviteit van je team? En de team audit doen? Ga dan het gesprek met ons aan. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.