Zijn beoordelingsgesprekken nog wel van deze tijd?

Het einde van het jaar nadert. De beoordelingsgesprekken komen eraan! Steeds meer organisaties vragen zich af of deze gesprekken nog wel “van deze tijd” zijn. Dat snappen we. Omdat sommige managers vooral bezig zijn met het afvinken van hun formulier. En omdat ze de gesprekken voeren omdat het “van HR moet”. Als je er zelf als manager niet in gelooft, hoe kunnen de gesprekken dan waarde hebben?

Wat ons betreft kunnen beoordelingsgesprekken nog wel degelijk waardevol zijn. Maar dan moeten ze wel ingebed zijn in een cyclus van meerdere gesprekken over het hele jaar (de performance management cyclus). En dan moet de manager gedurende het hele jaar veel aandacht geven aan de ontwikkeling van de medewerker door echte gesprekken te voeren en continu effectief feedback te geven. Een leidinggevende heeft een goed gesprek zelf in de hand. Een formulier staat daarbij niet centraal, maar een echt gesprek met zijn/haar medewerker.

Het beoordelingsgesprek is het afsluitende gesprek van een cyclus, waarin gedurende het hele jaar samen stil gestaan is bij het functioneren en de ontwikkeling van de medewerker. Maar hoe voer je dan een effectief beoordelingsgesprek?

Hoe kun je een beoordelingsgesprek voeren met je medewerker waarin jij volledig de regie hebt? Dat recht doet aan de ontwikkeling van de medewerker en efficiënt verloopt en dus binnen de tijd die je ervoor uit wilt trekken? Lees onze 8 tips voor een effectiever beoordelingsgesprek.

 1. Goede voorbereiding is het halve werk

Start ruim op tijd met de voorbereiding en pak de afgesproken doelen en resultaten erbij. Kijk terug op de voortgangsgesprekken en bekijk alle informatie over het functioneren welke je voor jezelf hebt vastgelegd gedurende het jaar. Noteer de concrete feiten bij elke doelstelling waar je op gaat beoordelen.

2. Begin met de eindbeoordeling

Vertel eerst kort en bondig wat de eindbeoordeling is. Dat haalt de ergste spanning weg.

3. Geef ook positieve aandacht

Haal de sterke kanten van de medewerker ook naar voren en laat je waardering merken. Heb het niet alleen over verbeterpunten, maar ook over sterke punten en hoe de medewerker die meer kan inzetten.

4. Vertel niets nieuws

Zorg dat de medewerker tijdens het beoordelingsgesprek niet wordt geconfronteerd met een totaal onverwachte beoordeling. Geef daarom regelmatig gedurende het jaar je feedback. Spreek het direct uit als iets niet goed gaat en geef complimenten als je tevreden bent. Zie het beoordelingsgesprek als het moment om de balans op te maken en consequenties te benoemen.

5. Durf te confronteren

Wees eerlijk en concreet. Draai niet om de hete brei heen...en durf!

6. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn

Het is jouw beoordeling. Zorg wel dat de medewerker de overwegingen begrijpt.

7. Toon begrip bij een slechte beoordeling

Gebruik de lessen van het ‘slecht nieuwsgesprek'. 

8. Rond het gesprek goed af

Vat de belangrijkste afspraken samen (of vraag de medewerker om dat te doen). Vraag hoe de medewerker het gesprek ervaren heeft. Licht eventuele consequenties van het gesprek toe (bijvoorbeeld als de beoordeling financiële gevolgen heeft). Eindig het gesprek positief, zorg dat de basis er blijft voor een goede samenwerking.

Wil je binnen jouw organisatie effectiever omgaan met doelstellingen-, functionerings- of beoordelingsgesprekken? Of wil je gaan werken vanuit een performance management cyclus? En gedurende het hele jaar effectieve feedback geven? Ga dan het gesprek met ons aan. Neem hiervoor contact op met één van onze trainers/consultants via info@isatraining.nl of op telefoonnummer 033-4332400.