Van Oord

Van Oord is een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). Marine ingenuity is het onderscheidende kenmerk van Van Oord. Daarmee zetten Van Oord medewerkers zich zelf neer als gepassioneerde, slimme, scherpzinnige en internationaal opererende waterbouwers.

Uitgevoerde effecttrajecten:

  • Commercial Skills
  • Commercial Fundamentals